Jeugdkoor ûnder de toer


Datums

De optredens zijn in de R.K. Parochiekerk H. Nicolaas te Sint Nicolaasga, tenzij anders wordt weergegeven.
De kerkdienst begint om 10:00 uur tenzij anders staat vermeld.

Datalijst

Nieuwe datums waarop het koor optreed zijn te vinden in het parochieblad De Christoffel.